Skład celny i magazyn czasowego składowania - czym się różnią?

Barmicha 

Skład celny i magazyn czasowego składowania mogą wydawać się pomieszczeniami o podobnym przeznaczeniu, jednak mimo pewnych podobieństw organizacyjnych pełnią inne zadania i umożliwiają korzystającym z nich nieco inne rzeczy. Czym się różnią i dlaczego warto składować w nich towar?

Skład celny i magazyn czasowego składowania - czym się różnią?

Choć zorganizowane są podobnie, to pełnią nieco inne funkcje. Skład celny i magazyn czasowego składowania biorą udział w procesach celnych dotyczących towarów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, jednak na różnych etapach. W obu przypadkach cała operacja rozpoczyna się w momencie, kiedy towar spoza granic UE trafia do kraju będącego państwem członkowskim. Skład celny działa w dwójnasób - w zależności od tego, co chcemy z zrobić z towarem, możemy skorzystać z jednej z dwóch dróg.

  • Towar wprowadzany na rynek unijny - skład celny pozwala odroczyć opłaty celno-podatkowe do momentu sprzedaży towaru. Istnieje możliwość wyprowadzania towaru partiami przez importera, dzięki czemu opłaty dzielone są na raty.
  • Towar kierowany do innego kraju - całkowite uniknięcie opłat, dzięki procedurze reeksportu.

W obu przypadkach, kiedy towar znajduje się w składzie celnym, nie ma obowiązku opłacania akcyzy, cła i podatku VAT. Co więcej, towar można poddawać rozmaitym działaniom, takim jak dzielenie towaru, konfekcjonowanie, metkowanie itd. Dzięki temu po opuszczeniu składu celnego momentalnie może trafić do sklepu. Podczas tych "wakacji" można również zebrać całą dokumentację, czy też przeprowadzić badania, potrzebną do wprowadzenia towaru na rynek. I to jest podstawowa różnica między składem celnym i magazynem czasowego składowania, bowiem w tym drugim nie można poddawać towaru żadnym działaniom i może być składowany maksymalnie przez 90 dni. 

Skład celny i magazyn czasowego składowania - różnice

Jeśli chodzi o skład celny i magazyn czasowego składowania oraz różnice między nimi, to wchodzą w to również kwestie prawne. W przypadku składu celnego Urząd Celno-Skarbowy sprawuje dozór na towarem. Magazyn czasowego składowania jest z kolei dostępny po uprzednim złożeniu w urzędzie deklaracji czasowego składowania (DSK). Składy celne prowadzą firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, które mogą uzyskać po udowodnieniu, że towar będzie odpowiednio zabezpieczony i może być przechowywany w stanie niezmiennym, tj. takim, w jakim przybył do składu. Podobnie jest z magazynem czasowego składowania - jeśli towar wymaga składowania w chłodni, to takie warunki powinny być zapewnione. 

Skład celny i magazyn czasowego składowania - zalety

Póki towar jest w składzie nie należy wnosić żadnych opłat, dzięki czemu może czekać na swoją kolej, co pozwala importerowi choćby utrzymać płynność finansową. Pomóc w tym może również wspomniana możliwość wyciągania towaru ze składu na raty, dzięki czemu opłaty są ustalone odpowiednio do partii. Dodatkowo w trakcie składowania można bez pośpiechu przeprowadzić wszelkie dodatkowe, wymagane czynności prawne, jeśli towar nie móże z jakichś względów przejść przez cło. 

Skład celny i magazyn czasowego składowania - Warszawa 

W okolicach Warszawy, w miejscowościach Ożarów Mazowiecki i Macierzysz, znajdują się magazyny Trans-Tok, które pełnią powyższe funkcje. Profesjonalna obsługa magazynowa, monitoring, jak również ogrzewane i klimatyzowane powierzchnie magazynowe w standardzie A+ gwarantują wysoką jakość usługi. Na terenie obiektu znajduje się również chłodnia. Trans-Tok posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie magazynów o tym charakterze i jest w stanie obsługiwać wiele firm.

Barmicha
Autor

Barmicha

Publikacje tego autora