Dla kogo są pracownicze plany kapitałowe - opinie ekspertów mówią jasno

Barmicha 

Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie, które przyniesie korzyści zarówno osobom zatrudnionym, jak i przedsiębiorcom, choć nie dla obu stron jest ono obowiązkowe. Ustawa przewiduje, że w pewnych wypadkach przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z PPK, ale w ogólności jest to dla nich obowiązkowe. Natomiast pracownik decyduje dobrowolnie o tym, czy chce partycypować w programie.

Dla kogo są pracownicze plany kapitałowe - opinie ekspertów mówią jasno

Stosunek emerytury do ostatniej pensji pracownika z roku na rok spada. W 2018 roku wynosił on 56,4%, co było obniżką o ponad 5% w stosunku do 2013 roku. Do 2060 roku może on spaść nawet poniżej 30%, co przełoży się na spadek emerytury. PPK daje szansę na zgromadzenie kapitału, z którego na emeryturze będzie można skorzystać.

PPK – wady I zalety

Mówiąc o PPK nie można zwrócić uwagi na pewną nowość, która pojawia się w konstrukcji tego rozwiązania. Otóż w budowaniu kapitału uczestnika planów, czyli osoby zatrudnionej, partycypować będą trzy podmioty:

  • uczestnik, który do PPK wpłaca 2-4% wynagrodzenia brutto (przy czym te osoby, które zatrudnione są na najniższych wynagrodzeniach, po złożeniu odpowiedniej deklaracji pracodawcy będą mogły odkładać 0,5-2% wynagrodzenia),

  • przedsiębiorca, który go zatrudnia, wpłaca 1,5-4% wynagrodzenia pracownika brutto,

  • państwo wnosi roczną dopłatę w wysokości 240 zł.

Jeśli spełni się pewne warunki, to Fundusz Pracy może dopłacić 250 zł tzw. wpłaty powitalnej. Komu przysługuje takie uprawnienie?

  • Co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe trzeba być uczestnikiem PPK

  • Przez te trzy miesiące dokonano do PPK wpłat podstawowych

Wpłaty na PPK będą trafiać do instytucji finansowych, których celem będzie inwestycja I pomnażanie środków zgodnie z polityką inwestycyjną opisaną w ustawie. Właśnie tutaj, jeśli chodzi o PPK, opinie mogą się różnić, bowiem ktoś może uznać za wadę fakt, że uczestnicy nie mają możliwości wpływu na decyzyje inwestycyjne dotyczące ich środków. Mają jednak możliwość wybrania funduszu o dłuższej lub krótszej perspektywie inwestycyjnej, co oczywiście sprawia, że polityki inwestycyjne takich funduszy różnią się, a aktywa obarczone są mniejszym lub większym ryzykiem. Kolejną sporną kwestią jest wysokość wynagrodzenia, bowiem z uwagi na odprowadzanie wpłat do PPK, pracownicy dostaną niższe pensje. Wpłaty te stanowią bowiem przychód pracownika I są opodatkowane podatkiem dochodowym.

PPK a ZUS

Należy pamiętać o tym, że wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nie są w żaden sposób wliczane do wynagrodzenia, które stanowiłoby podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne I rentowne. Takie wpłaty nie są też podstawą d onaliczania składek zdrowoych czy odprowadzania ich na pozaubezpieczeniowe fundusze. Jednakże, co istotne, środki wpłacone do PPK w każdym momencie należą do uczestnika planów I mogą być przez niego dysponowane. Można dokonać wcześniejszej wypłaty, wypłaty transferowej czy zwrotu. Same środki zgromadzone w PPK podlegają również dziedziczeniu! Stąd, jeśli chodzi o PPK, opinie ekspertów wskazują jednak na szereg właściwości tego rozwiązania, które można poczytywać za zalety.

PPK – opinie mogą być różne… Zapoznaj się z tematem!

 

PPK to złożona kwestia, której nie wyjaśni pojedynczy artykuł – może tylko nakreślić temat. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z blogiem ToZalezy, na którym znajduje się szereg treści na różne tematy prawne, które mogą dać czytelnikom pewne intuicje I wskazówki w danych obszarach, dzięki czemu ewentualne rozważania na jakiś temat bądź szukanie pomocy prawnej będzie łatwiejsze, choćby ze względu na opanowanie podstawowych pojęć związanych z danym zagadnieniem.  

Barmicha
Autor

Barmicha

Publikacje tego autora