Czy w 2021 roku warto starać się o odzyskanie środków z polisolokat?

Piotr Karolak 

W latach ubiegłych wiele ubezpieczalni oferowało polisolkaty. Ludzie zapoznawali się z ofertą ubezpieczalni, następnie skuszeni wizją zarobku podpisywali umowy i wpłacali środki na konto polisolokaty. Problem pojawiał się, gdy klient chciał zrezygnować z polisolokaty. Część środków tytułem opłaty likfidacyjnej zostawało przejęte przez ubezpieczyciela. W artykule odpowiemy czy w 2021 roku warto jeszcze starać się o odzyskanie pieniędzy zajętych tytułem opłaty likwidacyjnej przez ubezpieczyciela.

Czy w 2021 roku warto starać się o odzyskanie środków z polisolokat?

Co to jest Polisolokata?

Jest to umowa ubezpieczenia za życie z funduszem kapitałowym UFK. Polisolokata prościej mówiąc łączy cechy klasycznej lokaty, (która umożliwia nam dodatkowy zarobek) z polisą na życie.

Polisolokate mogliśmy założyć w wszystkich większych bezpieczlniach w Polsce. Obecnie nadal możemy złożyć polisolokate, jednak oferta ubezpieczalni uległa zdecydowanemu pomniejszeniu. Przez zajmowanie części środków przy zamknięciu polisolokaty tytułem opłaty likfidacyjnej, klienci zostali zniechęceni i obecnie polisolokaty nie cieszą się duży zainteresowaniem. 

Polisolokata a lokata co wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedna i druga usługa finansowa posiada wady i zalety. Wybierając polisolokate warto zwrócić uwagę na wysokość opłaty likwidacyjnej oraz oprocentowanie w skali roku. Nie zapominajmy by dokładnie przeczytać całą umowę. Jeśli będziemy mieli wątpliwości warto skonsultować się z doradcą finansowym z niezależnej instytucji.

W przypadku lokat sprawa ma się podobnie. Według badać 80% Polaków wybiera lokatę w banku do, którego ma największe zaufanie. A 65% osób zakłada lokatę w banku, w którym od co najmniej 2 lat aktywne korzysta z konta bakowego. Świadczy to o tym, że nie zawsze wysokość oprocentowania jest dla nas najważniejsza. Zachęcamy by rozważając co założyć, polisolokate czy lokatę wykonać arkusz kalkulacyjny wraz z symulacją. Wtedy używając zdolności analitycznych wybrać co nam się bardziej opłaca.

Polisolokata co zrobić by odzyskać pieniądze?

Możemy wybierać z kilku możliwości. Najbardziej skutecznym sposobem jest postępowanie sądowe. Kancelaria Polisolokaty indywidualnie rozpatruje każdą sprawę. Następnie klient udziela kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania go w sądzie. Kancelaria wykazuje, że umowa ubezpieczyciela z klientem jest niezgodna z prawem. Ubezpieczalnie często chcąc uniknąć pełnej wypłaty środków, decydują się na zaproponowanie ugody i wypłaty części zajętych pieniędzy. Jednak należy pamiętać, że postępowanie sądowe trwa pewnien czas i musimy być cierpliwi. 

Następnym sposobem by odzyskać pieniądze polisolkaty jest mediacja rzecznika finansowego. Jednak nie przynosi ona zadowalających efektów i jest traktowana zazwyczaj jako dowód w sprawie na drodze postepowania sadowego.

Inną metodą jest złożenie pozwu zbiorowego . Składamy pozew wraz osobami, które chcą odzyskać pieniądze z polisolokaty u wybranego ubezpieczyciela. Minimalna liczba osób wpisanych do pozwu zbiorowego wynosi dziesięć. Należy wybrać reprezentanta, którego stawiennictwo będzie konieczne w na rozprawach sądowych. Jest to skuteczna metoda, jednak zebranie grupy osób trwa pewnien okres czasu. 

Podsumowując, obecnie nadal warto starać się o odzyskanie zajętych środków z polisolokat przez ubezpieczyciela. Z roku na rok wzrost wygranych spraw sprawia, że sądy coraz przychylniej rozpatrują sprawy na rzecz klienta ubezpieczalni i wymuszają na ubezpieczycielach wypłaty środów zajętych tytułem opłaty likwidacyjnej. 

Piotr Karolak
Autor

Piotr Karolak

Publikacje tego autora