Chlorek cynku wysokiej jakości produkowany w Polsce

Barmicha 

Chemia przemysłowa to bardzo szczególne zagadnienie, bowiem osoby, które funkcjonują poza branżą produkcyjną, rzadko zastanawiają się, co właściwie jest potrzebnego do zrealizowania niektórych procesów. Zazwyczaj ogólnie wiemy, że np. do produkcji szkła potrzebny jest piasek, jednak cały know-how zostaje dla osób, które zajmują się tym na co dzień. Chemia cynkowa to specjalistyczny segment wyrobów chemicznych i stosuje się nią do bardzo ściśle określonych celów.

Chlorek cynku wysokiej jakości produkowany w Polsce

Tego typu substancje produkowane są przez firmy posiadające własne laboratoria i zaplecza produkcyjne pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa i dostarczenie wyrobów najwyższej jakości. Zwykle sprzedają towar w systemie b2b, ponieważ najważniejszymi kontrahentami są firmy, których działanie wymaga korzystania z chemii cynkowej. Tę stosuje się choćby przy głębokich odwiertach czy przy produkcji gumy. W Polsce jednym z wiodących producentów tego rodzaju chemii jest Recynk. Firma działa od 15 lat, a przez ten czas nie tylko zebrała odpowiednie doświadczenie, ale również uruchomiła laboratorium, w którym udoskonala poszczególne receptury. To niektóre z argumentów, które przekonały do niej wielu Klientów.

Chlorek cynku - roztwór wodny o różnych stężeniach

Z racji swojej wszechstronności i możliwości dostosowania do potrzeb, chlorek cynku w roztworze wodnym jest często stosowanym rodzajem chemii cynkowej. Zastosowanie ma w takich przypadkach jak uzupełnianie kąpieli topnika czy przywracanie w niej proporcji soli. Może również służyć jako element składowy nowej wanny z topnikiem. Ponadto służy za elektrolit przy wytwarzaniu baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-powietrznych, jak również w systemach chłodzących jako środek antykorozyjny. Ponieważ są to istotne kwestie, to jego jakość w oczywisty sposób musi być jak najlepsza, by wszystko działało prawidłowo.

Chlorek cynku - zastosowanie - karta charakterystyki

W ofercie firmy Recynk, chlorek cynku występuje jako roztwór wodny w stężeniach 45%, 60% i 65%. Na życzenie Klienta stężenie może być dostosowane do potrzeb. Karta charakterystyki tej substancji znajduje się na stronie producenta i zawiera takie informacje jak:

 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 2. Identyfikacja zagrożeń

 3. Skład/informacja o składnikach

 4. Środki pierwszej pomocy (na wypadek zagrożenia wynikającego z niewłaściwego kontaktu z materiałęm)

 5. Postępowanie w przypadku pożaru

 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

 10. Stabilność i reaktywność

 11. Informacje toksykologiczne

 12. Informacje ekologiczne

 13. Postępowanie z odpadami

 14. Informacje dotyczące transportu

 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Przy czym istotny jest tu punkt 13. z racji tego, że Recynk, poza produkcją chemii cynkowej, świadczy również usługi w zakresie odbioru odpadów powstających przy okazji używania wyrobów tego rodzaju. Sprawia to, że firma zaopatrująca się w chemię cynkową może również podjąć współpracę w zakresie odbioru odpadów, co jest po prostu wygodnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że część odpadów jest utylizowana poprzez recykling, dzięki czemu negatywny wpływ na środowisko jest minimalizowany.

 

Warto zwrócić uwagę na kwestie dotyczące postępowania z odpadami, bowiem Recynk świadczy również usługi z zakresu zagospodarowania odpadów cynkowych, dzięki czemu, współpracując z firmą, kontrahent ma możliwość nie tylko regularnego otrzymywania potrzebnych materiałów, ale również odbioru powstałych odpadów, które zostają zutylizowane - często wiąże się to z recyklingiem, dzięki czemu proces minimalizuje negatywny wpływ utylizacji na środowisko.

Barmicha
Autor

Barmicha

Publikacje tego autora